Tekstowe

Zliczanie wystąpień, ile razy dana wartość występuje w tekscie, lub komórce excela. Szukanie wystąpień online

Zliczanie wystąpieńInstrukcja obslugi:

Narzędzie to służy do zliczania wystąpień danej linii tekstu w innym tekście.

Oto instrukcja obsługi narzędzia krok po kroku:

Otwórz stronę z narzędziem w przeglądarce internetowej.
W pierwszym polu tekstowym wprowadź tekst, który chcesz przeszukać. Możesz wprowadzić kilka lub więcej linii tekstu, oddzielając je znakiem nowej linii (enter).
W drugim polu tekstowym wprowadź tekst, którego wystąpienia chcesz zliczyć w pierwszym polu tekstowym. Możesz również wprowadzić kilka lub więcej linii tekstu, oddzielając je znakiem nowej linii (enter).
Kliknij przycisk „Policz wystąpienia”.
Narzędzie zliczy wystąpienia każdej linii tekstu z drugiego pola we wszystkich liniach tekstu z pierwszego pola i wyświetli wyniki na stronie internetowej.
Przykład:

W pierwszym polu tekstowym wprowadź następujący tekst:
ala ma kota
kasia ma psa
ala ma kota
ala ma kota
W drugim polu tekstowym wprowadź następujący tekst:

ala ma kota
kasia ma psa

Kliknij przycisk „Policz wystąpienia”.
Narzędzie wyświetli następujące wyniki:

ala ma kota: występuje 3 razy
kasia ma psa: występuje 1 raz

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...