Tekstowe

Znajdowanie tekstu lub ciągu znaku w tekście i zamiana na inny

Zamiana tekstu

Instrukcja obsługi:

 

 

  1. Wprowadź dowolny tekst do pierwszego pola.
  2. W drugim polu wprowadź ciąg znaków, który chcesz zamienić
  3. W trzecim polu wprowadź ciąg znaków, na który chcesz zamienić tekst.
  4. Kliknij przycisk „Zamiana tekstu na inny”.

Na przykład, jeśli jeśli pierwsze pole zawiera tekst „Mam dwa koty”, drugie pole zawiera słowo „koty” a trzecie pole zawiera słowo „psy”, to po kliknięciu przycisku zamiana tekstu na inny zdanie „Mam dwa koty” zostanie zamienione na zdanie „Mam dwa psy”

 

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...