Tekstowe

Generowanie etykiety, druczka na list polecony online

Etykieta z tekstemTen skrypt służy do tworzenia etykiety z tekstem. Użytkownik może wprowadzić tekst do pól tekstowych „nadawca” i „odbiorca”, a następnie wstawić ten tekst na obrazek za pomocą przycisków „Wstaw tekst”. Po zatwierdzeniu tekstu użytkownik może drukować lub zapisywać obrazek z tekstem.

Oto instrukcja obsługi tego skryptu krok po kroku:

  1. W polu tekstowym „nadawca” wprowadź tekst, który chcesz wstawić na obrazek. Maksymalna liczba linii tekstu w tym polu to 4.
  2. W polu tekstowym „odbiorca” wprowadź tekst, który chcesz wstawić na obrazek. Maksymalna liczba linii tekstu w tym polu to 4.
  3. Kliknij przycisk „Wstaw tekst” obok pola tekstowego „nadawca”, aby wstawić tekst do obrazka.
  4. Kliknij przycisk „Wstaw tekst” obok pola tekstowego „odbiorca”, aby wstawić tekst do obrazka.
  5. Jeśli chcesz drukować obrazek, kliknij przycisk „Drukuj obrazek”. Jeśli chcesz zapisać obrazek, kliknij przycisk „Zapisz obrazek”.
  6. Jeśli chcesz wyczyścić wpisany tekst, kliknij przycisk „Wyczyść wpisany tekst”. Wpisany tekst zostanie usunięty z pól tekstowych „nadawca” i „odbiorca”, a obrazek zostanie wyczyszczony.
  7. Jeśli chcesz rozpocząć od nowa, wyczyść pola tekstowe „nadawca” i „odbiorca” i kliknij przycisk „Wyczyść wpisany tekst”, aby usunąć tekst z obrazka. Następnie wprowadź nowy tekst i kliknij przyciski „Wstaw tekst”, aby wstawić go na obrazek.

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...