Tekstowe

Obliczanie ile dni mineło od daty do daty

Obliczanie ilości dni między datami
Podaj pierwszą datę (w formacie YYYY-MM-DD):
Podaj drugą datę (w formacie YYYY-MM-DD):

Ilość dni między datami:

instrukcja obsługi narzędzia do obliczania ilości dni między datami:

 

 

  1. W polach tekstowych wprowadź daty, które chcesz porównać, w formacie YYYY-MM-DD. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć ilość dni między 1 stycznia 2020 roku a 31 grudnia 2020 roku, wprowadź „2020-01-01” do pierwszego pola i „2020-12-31” do drugiego pola.
  2. Naciśnij przycisk „Oblicz”.
  3. Narzędzie obliczy ilość dni między datami i wyświetli wynik w elemencie o id „result”.

Przykład:

  1. Otwierasz stronę z narzędziem w przeglądarce internetowej.
  2. W polu tekstowym „Podaj pierwszą datę (w formacie YYYY-MM-DD)” wprowadzasz „2022-01-01”.
  3. W polu tekstowym „Podaj drugą datę (w formacie YYYY-MM-DD)” wprowadzasz „2022-01-31”.
  4. Naciskasz przycisk „Oblicz”.
  5. Narzędzie oblicza ilość dni między datami i wyświetla wynik „30 dni”.

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...