Tekstowe

Usuwanie liczb po przecinku, zaokrąglanie liczb online

Zaokrąglaj liczby

Wynik:

Instrukcja narzędzia do usuwania miejsc po przecinku i zaokrąglania liczb

Oto instrukcja działania pliku HTML, który zaokrągla wprowadzone przez użytkownika liczby do podanej ilości miejsc po przecinku:

  1. W polu tekstowym „Liczby” wprowadź kilka liczb, oddzielając je spacjami lub enterem. Możesz również użyć przecinków jako separatorów dziesiętnych.
  2. W polu „Ilość miejsc po przecinku” wprowadź liczbę całkowitą oznaczającą ilość miejsc po przecinku, do których chcesz zaokrąglić liczby.
  3. Kliknij przycisk „Zaokrąglaj liczby”.
  4. Skrypt zaokrągli wprowadzone liczby do podanej ilości miejsc po przecinku i wyświetli je jako wynik.

Przykłady:

  1. Wprowadź liczby: 1,2345 oraz 6,7891 Ilość miejsc po przecinku: 2 Wynik: 1,23 oraz 6,79
  2. Wprowadź liczby: 12,345 oraz 67,891 Ilość miejsc po przecinku: 0 Wynik: 12 oraz 68
  3. Wprowadź liczby: 123,45 oraz 678,91 Ilość miejsc po przecinku: 4 Wynik: 123,4500 oraz 678,9100

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...