Tekstowe

Zamiana enter na spację, zamiana enter na przecinek, zamiana enter na dowolny znak online

Zamiana enterów
Instrukcja obsługi narzędzia do zamiany entera:

  1. W polu tekstowym „Wprowadź tekst” wprowadź tekst, w którym chcesz zamienić entery.
  2. Zaznacz odpowiedni checkbox w zależności od tego, jaki znak chcesz zamienić entery:
    • Jeśli chcesz zamienić entery na spacje, zaznacz checkbox „Zamień enter na spację”.
    • Jeśli nie chcesz zamieniać enterów na żaden znak, zaznacz checkbox „Nie zamieniaj entera na nic”.
    • Jeśli chcesz zamienić entery na inny znak, pozostaw oba checkboxy niezaznaczone i wprowadź wymagany znak w polu tekstowym „Zamień enter na:”.
  3. Kliknij przycisk „Zamień entery”. Tekst po zamianie enterów pojawi się w polu tekstowym „Tekst po zamianie enterów”.

Narzędzie to służy do zamieniania enterów w tekście na wybrany znak. Może być użyte np. do usuwania enterów z tekstu lub do zamiany ich na spacje w celu lepszego formatowania tekstu.

Przykład:

W polu tekstowym „Wprowadź tekst” wprowadź następujący tekst:

Ala ma
kota.

Zaznacz checkbox „Zamień enter na spację”.
Kliknij przycisk „Zamień entery”.

W polu tekstowym „Tekst po zamianie enterów” pojawi się następujący tekst:

Ala ma kota.

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...