Tekstowe

Porównywarka tekstów, porównaj dwa teksty i zaznacz różnice

Porównywarka tekstu

Wprowadź dwa teksty, które chcesz porównać:

Instrukcja obsługi narzędzia do porównywania tekstów i odnajdywania różnicy.

Na stronie zobaczysz dwa pola tekstowe oznaczone jako „Tekst 1” i „Tekst 2”. Możesz wprowadzić dwa teksty do porównania w tych polach.

Przykład użycia:

Tekst 1: „Porównywarka tekstu jest przydatna.”

Tekst 2: „Porównywarka tekstu jest użyteczna.”

 

Kliknij przycisk „Porównaj teksty” pod polami tekstowymi.
Wynik porównania zostanie wyświetlony poniżej przycisku. W naszym przypadku:

„Porównywarka tekstu jest <mark>użyteczna</mark>”

 

Zaznaczone na żółto różnice między Tekstem 1 a Tekstem 2.

 

Cel narzędzia „Porównywarka tekstu”:

To narzędzie służy do porównywania dwóch tekstów wprowadzonych przez użytkownika i wskazywania różnic między nimi. Dzięki temu użytkownik może szybko zidentyfikować odmienne fragmenty tekstów i dokonać ewentualnych korekt. Porównywarka tekstu może być przydatna w różnych kontekstach, takich jak sprawdzanie zmian w dokumentach, porównywanie wersji kodu źródłowego lub analiza różnic między dwoma wypowiedziami.

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...