Tekstowe

Sortowanie liczb lub tekstu od najmniejszego do największego oraz od największego do najmniejszego


Instrukcja obsługi narzędzia do sortowania od najmniejszego do największego oraz od największego do najmniejszego online:

Instrukcja obsługi skryptu:

1. W polu tekstowym umieszczonym pod przyciskami wpisz liczby, które chcesz posortować. Możesz wpisać jedną liczbę w jednej linii lub kilka liczb rozdzielając je znakiem nowej linii.
2. Aby posortować liczby od największej do najmniejszej, kliknij przycisk „Sortuj od największej”.
3. Aby posortować liczby od najmniejszej do największej, kliknij przycisk „Sortuj od najmniejszej”.

Skrypt służy do sortowania liczb. Może bez problemu zastąpić sortowanie w programach takich jak Open Office czy Excel, a nawet innych arkuszach kalkulacyjnych.

Przykład:

Przed posortowaniem:

Copy code
100
25
50
10
75

Po posortowaniu od największej:
100
75
50
25
10

Po posortowaniu od najmniejszej:
10
25
50
75
100

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...