Tekstowe

Obliczanie średniej arytmetycznej ocen w szkole online

Kalkulator średniej oceny

Kalkulator średniej oceny

Wprowadź oceny, które uzyskałeś:Twoja średnia ocena to:

Instrukcja obsługi narzędzia do obliczania ilu średniej ocen:

Instrukcja obsługi:

  1. W polu tekstowym „Wprowadź oceny, które uzyskałeś:” wprowadź swoje oceny, rozdzielając je przecinkami. Na przykład: „4, 5, 3, 4, 5”.
  2. Kliknij przycisk „Oblicz średnią”.
  3. Zobacz wynik wyświetlony pod przyciskiem – będzie to twoja średnia ocena.

Przykład zastosowania:

Jeśli uczeszczasz do szkoły i chcesz wiedzieć, jaka jest twoja średnia ocena z ostatniego semestru, możesz użyć tego skryptu, aby to sprawdzić. Wprowadź swoje oceny z poszczególnych przedmiotów, a następnie kliknij przycisk „Oblicz średnią”. Skrypt obliczy twoją średnią ocenę i wyświetli ją na stronie.

Do czego służy ten skrypt:

Ten skrypt służy do obliczania średniej arytmetycznej dla podanej serii ocen. Możesz go użyć, aby sprawdzić swoją średnią ocenę z danego okresu lub przedmiotu, lub do porównywania swoich ocen z ocenami innych osób. Skrypt jest napisany w języku HTML i wymaga przeglądarki internetowej do działania. Przykład: „4, 3, 4, 5, 4, 3, 5”.

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...