Tekstowe

Suma wprowadzonych liczb, średnia z wprowadzonych liczb, największe i najmniejsze liczby wprowadzone z tabeli

Obliczanie liczbInstrukcja obsługi narzędzia:

 

 1. W polu tekstowym wprowadź kilka liczb, każdą w osobnej linii.
 2. Kliknij przycisk „Oblicz”.
 3. Narzędzie wyświetli w wynikach 5 największych liczb, 5 najmniejszych liczb, sumę wszystkich liczb oraz średnią z liczb.

Przykład z kilkoma liczbami:

 1. Otwórz plik html zawierający skrypt w przeglądarce internetowej.
 2. W polu tekstowym wprowadź następujące liczby:
  • 12
  • 34
  • 56
  • 78
  • 90
 3. Kliknij przycisk „Oblicz”.
 4. Narzędzie wyświetli w wynikach następujące informacje:
  • Największe liczby: 90 78 56 34 12
  • Najmniejsze liczby: 12 34 56 78 90
  • Suma liczb: 270
  • Średnia z liczb: 54

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...