Tekstowe

Suma wprowadzonych liczb, średnia z wprowadzonych liczb, największe i najmniejsze liczby wprowadzone z tabeli

Obliczanie liczbInstrukcja obsługi narzędzia:

 

  1. W polu tekstowym wprowadź kilka liczb, każdą w osobnej linii.
  2. Kliknij przycisk „Oblicz”.
  3. Narzędzie wyświetli w wynikach 5 największych liczb, 5 najmniejszych liczb, sumę wszystkich liczb oraz średnią z liczb.

Przykład z kilkoma liczbami:

  1. Otwórz plik html zawierający skrypt w przeglądarce internetowej.
  2. W polu tekstowym wprowadź następujące liczby:
    • 12
    • 34
    • 56
    • 78
    • 90
  3. Kliknij przycisk „Oblicz”.
  4. Narzędzie wyświetli w wynikach następujące informacje:
    • Największe liczby: 90 78 56 34 12
    • Najmniejsze liczby: 12 34 56 78 90
    • Suma liczb: 270
    • Średnia z liczb: 54

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...