Tekstowe

Usuwanie określonej liczby znaków na początku lub na końcu komórki,

Usuwanie znaków

Usuwanie znaków

Instrukcja obslugi:

 

  1. W polu tekstowym „Wprowadź tekst” wpisz tekst lub wklej komórki z excela, z których chcesz usunąć znaki. Na przykład: „Ala ma kota”.
  2. W polu „Wprowadź liczbę pierwszych znaków do usunięcia” wprowadź liczbę znaków, które chcesz usunąć z początku tekstu. Na przykład: 1.
  3. W polu „Wprowadź liczbę ostatnich znaków do usunięcia” wprowadź liczbę znaków, które chcesz usunąć z końca tekstu. Na przykład: 3.
  4. Kliknij przycisk „Usuń znaki”.
  5. Wynik po usunięciu znaków zostanie wyświetlony w polu tekstowym „Wynik”. W przypadku przykładowego tekstu „Ala ma kota” i wprowadzenia 1 do pola „Wprowadź liczbę pierwszych znaków do usunięcia” oraz 2 do pola „Wprowadź liczbę ostatnich znaków do usunięcia” w polu „Wynik” pojawi się tekst „la ma k”.

 

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...