Tekstowe

Usuwanie pustych wierszy, usuwanie pustych linii onlineInstrukcja obsługi narzędzia do usuwania polskich znaków:

 

 1. W pierwszym polu tekstowym wprowadź tekst, w którym chcesz usunąć puste linie.
 2. Naciśnij przycisk „usuń puste wiersze” pod polem tekstowym.
 3. Wynik operacji zostanie wyświetlony w drugim polu tekstowym pod przyciskiem.

  Przykład:
  Jeśli użytkownik wprowadzi następujący tekst do pierwszego pola tekstowego:
  Zdanie1

  Zdanie2
  Zdanie3

  Po naciśnięciu przycisku „usuń puste wiersze” w drugim polu tekstowym zostanie wyświetlony następujący tekst: Zdanie1 Zdanie2 Zdanie3

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...