Tekstowe

mieszanie słów

Wprowadź tekst do pola tekstowego:Wynik operacji:

Instrukcja obsługi narzędzia do mieszania słów:

 

  1. W polu tekstowym wprowadź tekst, w którym chcesz zastosować losowe wybieranie słów lub zdań.
  2. Kliknij przycisk „Mieszaj tekst”.
  3. Wynik operacji zostanie wyświetlony w polu tekstowym pod przyciskiem.

Przykłady:

  1. Jeśli wprowadzisz tekst „{1|2|3}”, skrypt wybierze losowo 1 albo 2 albo 3.
  2. Jeśli wprowadzisz tekst „Ala ma {psa|kota|mysz}”, jako wynik zobaczysz: „Ala ma psa” albo „Ala ma kota” albo „Ala ma mysz”.

 

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...