Tekstowe

Szukanie w tekście adresu email, numeru telefonu, adresu strony www

Wyszukiwarka danych

Znajdź numery telefonów
Znajdź adresy email
Znajdź adresy stron internetowych

Rozdziel przecinkiem Rozdziel spacją Rozdziel enteremInstrukcja obsługi narzędzia umożliwiającego odnajdywanie numerów telefonów adresów stron www lub adresów email z tekstu

 
  1. W polu tekstowym o id „inputText” wprowadź tekst, w którym chcesz wyszukać numery telefonów, adresy email oraz adresy stron internetowych.

  2. Zaznacz checkboxy odpowiadające za poszukiwanie konkretnych danych, które cię interesują (np. „Znajdź numery telefonów”, „Znajdź adresy email”, „Znajdź adresy stron internetowych”)

  3. Zaznacz przycisk radio który odpowiada za sposób rozdzielania wyników (np. „Rozdziel przecinkiem”, „Rozdziel spacją”, „Rozdziel enterem”)

  4. Kliknij przycisk „Znajdź”, aby uruchomić skrypt.

  5. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w divie o id „result”. Jeśli nie zostaną znalezione żadne dane spełniające kryteria, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

  6. Jeśli chcesz wyszukać dane w innym tekście, możesz wprowadzić nowy tekst do pola tekstowego i ponownie kliknąć przycisk „Znajdź”.

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...