Tekstowe

Tester kodu html

Strona do PDF

Instrukcja obsługi narzędzia do obliczania ilu procent liczby a stanowi liczba b:

Instrukcja obsługi skryptu:

  1. W polach tekstowych wprowadź dwie liczby, które chcesz obliczyć.
  2. Kliknij przycisk „Oblicz procent danej liczby”.
  3. Skrypt obliczy ile procent liczby A stanowi liczba B i wyświetli wynik w postaci tekstu.

Przykład:

  • Wprowadź liczbę A: 50
  • Wprowadź liczbę B: 200
  • Po kliknięciu przycisku „Oblicz procent danej liczby” wyświetli się tekst: „50 stanowi 25% liczby 200”

Ten skrypt służy do obliczania procentu danej liczby, czyli do obliczenia ile procent liczby A stanowi liczba B. Jest to przydatne w różnych sytuacjach, np. przy obliczaniu rabatu czy marży.

kalkulator procentowy

Kalkulator BMI – Obliczanie wskaźnika masy ciała Kalkulator procentowy Procentowa zmiana liczby Oblicz O ile...